CBA视频 360直播 直播吧
 • 赛事
 • 时间
 • 状态
 • 主队
 • 比分
 • 客队
 • 频道
2022年03月22日     星期二
 • CBA
 • 20:00
 • 完场
 • 山西汾酒股份 151
 • -
 • 上海久事 128
 • 高清直播
 • CBA
 • 20:00
 • 完场
 • 山东高速 111
 • -
 • 广东东莞大益 110
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:30
 • 完场
 • 新疆伊力特 124
 • -
 • 天津先行者 119
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:30
 • 完场
 • 浙江广厦控股 97
 • -
 • 苏州肯帝亚 80
 • 高清直播
 • CBA
 • 11:00
 • 完场
 • 宁波甬兴证券 84
 • -
 • 北京首钢 118
 • 高清直播
 • CBA
 • 11:00
 • 完场
 • 辽宁本钢 134
 • -
 • 四川金强蓝鲸 90
 • 高清直播
2022年03月21日     星期一
 • CBA
 • 19:35
 • 完场
 • 九台农商银行 120
 • -
 • 青岛每日优鲜 100
 • 高清直播
 • CBA
 • 19:35
 • 完场
 • 时代中国广州 104
 • -
 • 深圳马可波罗 119
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:00
 • 完场
 • 南京同曦宙光 78
 • -
 • 浙江稠州金租 127
 • 高清直播
2022年03月20日     星期日
 • CBA
 • 20:00
 • 完场
 • 广东东莞大益 118
 • -
 • 新疆伊力特 99
 • 高清直播
 • CBA
 • 20:00
 • 完场
 • 四川金强蓝鲸 101
 • -
 • 山西汾酒股份 119
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:30
 • 完场
 • 上海久事 80
 • -
 • 浙江广厦控股 122
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:30
 • 完场
 • 天津先行者 113
 • -
 • 宁波甬兴证券 98
 • 高清直播
2022年03月19日     星期六
 • CBA
 • 19:35
 • 完场
 • 浙江稠州金租 115
 • -
 • 九台农商银行 100
 • 高清直播
 • CBA
 • 19:35
 • 完场
 • 福建豹发力 75
 • -
 • 时代中国广州 98
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:00
 • 完场
 • 青岛每日优鲜 104
 • -
 • 南京同曦宙光 82
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:00
 • 完场
 • 深圳马可波罗 107
 • -
 • 北京控股 126
 • 高清直播

CBA簡介

CBA logo CBA是中國男子籃球職業聯賽(China Basketball Association)的簡稱,由中國籃球協會所主辦中國最高等級的籃球聯賽。

CBA聯賽在2005年正式更名為中國男子籃球職業聯賽。CBA共計20支球隊。

CBA每年10月或11月開始比賽至次年的4月左右結束比賽,截至16-2017賽季,共有六支球隊奪得過總冠軍, 其中八壹隊、廣東隊都曾八次奪冠,北京隊奪得三冠,上海隊、四川隊、新疆隊各奪CBA總冠軍壹次。